SlovenskySlovensky
Cena celkem: 0,- €

Mulčovací sekačka

Mulčování

Čím se stane sekačka mulčovací sekačkou?
Stane se tak díky dvěma prvkům: jedním je vypouklý tvar žacího ústrojí a druhým je vidlovitý tvar nože. Vnější část nože vytahuje trávu a seká ji. Vzduchové proudy v žacím ústrojí pak vtáhnout odřezky do víru a tam jsou po určité době rozsekány na nejmenší kousky. Nakonec vzniká díky vnitřnímu záhybu nože tlak, který tyto nejmenší částečky vrhne zpět na turf, kde se rozloží.

Proč mulčovat?
Kvůli kráse trávníku Není potřeba sbírat odřezky. Univerzitní studie dokazují, že trávníky jsou stejně zelené a rostou více, když se odřezky vrátí na trávu.

Úspora času
Jestliže odřezky nesbíráte, nemusíte se zastavovat a vyprazdňovat sběrací koš.

Netvoří se plsť
Z výzkumu vyplývá, že odřezky nepodporují tvorbu této vrstvy. Plsť vzniká z vláknitých částí travních rostlinek včetně stonku a kořene, ale ne z travního listu. Odřezky jsou z lístků a obsahují 80-85% vody. Rozkládají se rychle. Plsť se tvoří rychleji, jestliže se trávník přehnaně hnojí nebo zavlažuje a trávník přerůstá.

Snížení nákladů na hnojivo
"Když budete nechávat odřezky na trávníku, ušetříte až 1/4 nákladů na hnojivo," říká dr. Art Bruneau, odborník na trávu z univerzity v Severní Karolíně.

Zachycení vláhy
Odřezky trávy na trávníku zachycují vodu, protože chrání povrch půdy před přímým slunečním zářením a tudíž snižují odpařování. Když se rozloží, vzniká humus, který opět vstřebává vodu.

Sekejte často
Nenechte trávu dorůst do velké výšky. Použijte pravidlo o jedné třetině. Nikdy nesekejte více než 1/3 délky listu na jedno sekání. V mnoha oblastech se vyplatí sekat trávu v létě na větší výšku, aby se netvořilo velké teplo a travní rostlinky byly chráněny před poškozením teplem.

Provzdušňujte trávník
Na jaře budete možná uvažovat o pronájmu provzdušňovače, který odstraňuje hrudky v trávníku. Tím se otevírá půda a umožňuje se větší pohyb vody, hnojiv a vzduchu, urychluje se rozklad odřezků a zvětšuje růst kořenů.

Nepřehánějte zavlažování
V nejsušším letním období je potřeba trávník zavlažovat alespoň 1" vody za 5-6 dní. Většina rozstřikovačů má výkon asi 1/4"-1/3" vody za hodinu, takže musí být v provozu nepřetržitě alespoň 4 hodiny. Jestliže voda začne z trávníku vytékat před dosažením 1" sloupce, vypněte rozstřikovač, nechte vodu hodinu sáknout a pak pokračujte.