SlovenskySlovensky
Cena celkem: 0,- €

Co je to travní plsť

Plsť je pevná souvislá vrstva nerozložené rostlinné hmoty, která se nachází mezi rostlinkami trávy a hlínou, kterou rostlinky potřebují k výživě. Jakmile se rozloží, vznikne velmi výživná organická hmota. Když se nerozkládá dostatečně rychle, vytváří nepropustnou vrstvu, která brání přístupu vzduchu, vody a hnojiva ke kořenům rostlinek. Čím je vrstva silnější, tím je problém větší.
Často však lidé viní plsť, zatímco skutečným problémem může být nesprávné sekání, hnojení nebo zavlažování.
Každý trávník obsahuje plsť v určité vrstvě a při dobrém rozkládání může být tato vrstva prospěšná. Ale vrstvu silnější než 1/2" je třeba odstranit správným nářadím.
Plsť může způsobit problémy: odříznutí travních rostlin při sekání, obtížný pojezd (kola se boří do této vrstvy), vyšší náklonnost k chorobám a poškození hmyzem, snížená účinnost hnojiv, insekticidů a fungicidů, a snížená schopnost absorpce sucha a horka. Rostlina zakoření do suché vrstvy a ne do půdy, která udržuje vlhkost.
S narůstající vrstvou narůstá též hloubka růstu kořenů a tloušťka listů.

Jak správně pracovat
Douhodobé používání sekaček se sběrným systémem minimalizuje nutnost odstraňovat plsť. Když ji však odstraníte, zlepšíte průchod vzduchu, vody a hnojiv k travním kořenům.
Pro odstranění použijte provzdušňovač, aby se protrhla kompaktní vrstva trávy a mohly jí náležitě pronikat vzduch, semínka, hnojivo a voda. Pro krásný vzhled a zdravý Vašeho trávníku je potřeba opakovat tuto operaci každou sezónu.